“You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation”​ – Plato

Ongelmat ratkeavat kuin leikiten PLAY:n ainutlaatuisilla menetelmillä. Tarjoamme luovia ja yhteisöllisiä työkaluja: kokeile, leiki ja visualisoi!

Tarjoamme työpajoja ja menetelmiä, jotka rikastuttavat sekä oppimisprosessia että liiketoiminnan kehittämistä. Opi uusia menetelmiä ja tapoja työskentelyyn.

​PLAY hyödyntää ongelmanratkaisuun useita erilaisia SERIOUS PLAY – menetelmiä, esimerkiksi maailmankuulut Lego Serious Play ja SAP Scenes​. Play often on uusien menetelmien kokeilua ja tarkoitettu erityisesti tueksi korkeakouluopetukseen.