Service Design eli palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden innovointia, kehittämistä ja suunnittelua. Päämäärä on toimivan palvelun luominen ”Design thinking” -työkalujen avulla. Onnistunut palvelu muodostuu asiakkaiden syvällisen ymmärtämisen, osallistavan suunnittelun ja kokeilujen yhdistelmästä.

Palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen merkitys nousussa

Sokkeloinen ostokeskus tai monimutkainen matkalipun ostoprosessi herättää kysymyksen ”Kuka tämänkin suunnitteli?”. Vastaus on valitettavan usein, että ei kukaan. Parhaasta palvelusta syntyy lämmin tunnejälki. Palvelumuotoilu tekee palvelun niin sujuvaksi ja käyttäjäystävälliseksi, ettei sitä kyseenalaista.

Palvelumuotoilu eroaa paljonkin perinteisestä suunnittelusta, koska se keskittyy erityisesti käyttäjien tarpeiden ymmärtämiseen. Prosessissa luodaan palveluita todelliseen käyttöön. Työkalut poikkeavat perinteisestä suunnittelusta, sillä kaikessa on mukana ihmisten osallistaminen ja rohkea kokeilukulttuuri.

Tilaa  meidät muotoilemaan palvelusi tai kehitä osaamistasi: