Kokeilemalla se selviää!
Nopea protoilu tarkoittaa nopeaa kokeilevaa kehittämistä.

Matka ideasta valmiiseen tuotteeseen alkaa, kun siirrytään suunnittelusta kokeiluvaiheeseen. Unohda pelko keskeneräisyydestä ja loputtomat selvitykset, sillä uuden luominen vaatii rohkeaa kokeilua.

Protoilussa eli kokeilussa testataan uutta tuotetta tai palvelua mahdollisimman varhain oikeilla asiakkailla. Nopeaan protoiluun on tarjolla useita erilaisia menetelmiä: sairaalan leikkaussali voidaan rakentaa pahvista tai käyttöliittymästä piirretään sarjakuva.

Ohjaamme työskentelyn, kokoamme koehenkilöt, tarjoamme tilat ja materiaalit. Tutustu eri protoiluvaihtoehtoihin: