Immersiolla tarkoitetaan uppoutumista toiseen todellisuuteen tai ympäristöön. Eri maailmaan voi eläytyä jo kirjojen, elokuvien tai pelien avulla. Immersiivisyys syntyy siitä, että voit elää hetken toisessa ympäristössä ja sen yksityiskohdat luovat todellisen tuntuisen kokemuksen. Erona elokuviin on se, että et ole pelkkä katsoja vaan olet niin sanotusti sisällä kohtauksessa.

VR:llä eli virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan simuloidun maailman kokemista eri laitteiden avulla, kuten käyttämällä VR-laseja.

AR:llä (augmented reality) eli lisätyllä (tai rikastetulla) todellisuudella tarkoitetaan todellisen ympäristön täydentämistä. Reaaliympäristöä voidaan rikastaa hahmoilla, tiedolla tai muilla elementeillä. Tunnetuin kansainvälinen esimerkki lienee Pokemon GO –peli, jossa älypuhelimen ruudulla sekoittuvat animoidut pelihahmot ja todellinen maailma.

MR (mixed reality) eli tehostettu todellisuus on yläkäsite lisätylle ja virtuaalitodellisuudelle. MR yhdistää virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden.

XR (extended reality) viittaa ympäristöihin, joissa aidot ihmiset, esineet ja näkymät yhdistyvät tietokoneiden tai audiovisuaalisten laitteiden luomiin elementteihin. Koko XR-käsite arkipäiväistyy ja lisätty todellisuus (AR), virtuaalitodellisuus (VR) sekä mixed reality (MR) liukenevat toisiinsa ja korvautuvat kattokäsitteellä XR.

Virtuaali- ja lisätty todellisuus ovat trendejä matkailu-, kulttuuri- ja pelialalla.