2018 Hotel Haaga Central Park

Hotel Haaga Central Park etsi ideoita huoneidensa uudistukseen, joten Haaga-Helian Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon toisen vuoden opiskelijat tarttuivat toimeen.

Esittää visuaalisesti ratkaisuja Hotel Haaga Central Parkin huoneuudistusta varten.

Haaste

Uusia ideoita hotellihuoneisiin ja pop-up-tapahtuma, jossa Hotelli Haaga Central Park sai lisää näkyvyyttä.

Lopputulos


 

The Box on hyvä ja havainnollistava keino ideoiden esittelyyn.”
Lehtori Anna-Liisa Aarti, Haaga-Helia amk

 

Taustalla Wellness, Hygge ja Central Park
‍Hotel Haaga Central Park etsi ideoita huoneidensa uudistukseen, joten Haaga-Helian Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon toisen vuoden opiskelijat tarttuivat toimeen. Projektin päämäärä oli ideoida huoneen ilme ja kalusteet uusiksi, sekä lisäksi minibaarin, kylpy- ja hotellihuoneen tuotteistuksen suunnittelu.

Boxtelli pop-up
The Box toimi virtuaalisena näyttämönä opiskelijoiden tuotoksille. Boxtelli – pop-up-tapahtuma pystytettiin yhdeksi päiväksi Haaga-Helian Haagan kampukselle The Boxin pysyvään tilaan. Huoneiden idea-moodboardit ja 360-kuva hotellihuoneesta heijastettiin Boxiin. Virtuaalihotellihuoneeseen valittiin designia tukeva äänimaisema, joka elävöitti esitystä. Lisäksi esillä oli minibaarista tehtyjä prototyyppejä. Neljän tunnin aikana vierailijoita oli huimasti yli 200 ja ihmisiä riitti jonoksi asti vierailemaan Boxissa.

Visualisointi – mielettömän tärkeää ja myyvämpi lopputulos

‍Hotel Haaga sai mainioita ideoita hotellihuoneiden uudistukseen ja Boxtelli-tapahtuma toi kokonaisuudessaan lisäarvoa projektille. Box koettiin oivalliseksi välineeksi esitellä ideoita visuaalisesti; sekä opiskelijat että Hotel Haaga olivat tyytyväisiä projektiin. Teknisen tuen avulla Box oli helppokäyttöinen ja tapahtuma herätti kiinnostusta.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, visualisointiin kannattaa panostaa.