2019 Haaga-Helia

Digi Day on vuotuinen tapahtuma joka korostaa digitalisaation merkitystä ja vaikutuksia. Tapahtumassa eri alojen ammattilaiset esittelevät teknologian vaikutuksia omassa työssään.

Tuoda tapahtumassa opiskelijoille tutuksi digitalisaation merkitys ja vaikutukset nykypäivän työelämässä.

Haaste

Onnistunut vuoropuhelu alan asiantuntijoiden ja tulevaisuuden tekijöiden välillä.‍

Lopputulos

 

Digiday kerää vuosittain noin 300 opiskelijaa ja työelämänedustajaa Haaga-Helian Porvoon kampukselle, keskustelemaan digitalisaation merkityksestä nykyelämässä. Tapahtuma on kokonaisuudessaan suunniteltu ja tuotettu opiskelijoidemme toimesta, Haaga-Helian henkilökunnan tukemana ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kokonaisuudessaan projekti kesti noin kuusi kuukautta.

Oppilaat vastasivat projektin aikana mm. teeman, konseptin sekä ohjelman suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tärkeä osa-alue oli myös sopivien yhteistyökumppanien ja esiintyjien löytäminen ja saaminen mukaan projektiin.