Hyvä asiakaskokemus luo vahvan muistijäljen. Siihen tarvitaan elementti, joka erottuu muista toimijoista ja jää sen johdosta mieleen. Usein riittäisi, että asiakas huomioidaan henkilökohtaisesti jollakin personoidulla asialla. Hyvää asiakaspalvelua haluavat kaikki. Kysymys onkin, miten se tehdään?

Haaga-Helian hospitality alan ammattilaisille kohdistettu kyselytutkimus kertoo tuoreimmat näkökulmat asiakaskokemuksesta ja vastaa mm. kysymyksiin ”Miten Hospitality-ala kehittää asiakaskokemusta tällä hetkellä?” ja ”Mitä haasteita asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyy?”

Mielenkiintoisimpina tuloksina voidaan mainita, että asiakaskokemuksen merkitystä pidetään tärkeänä osana yrityksen toimintastrategiaa. Hyvä asiakaskokemus syntyy yleisimmin asiakkaiden arvostamisesta, asiakkaiden kohtaamisesta yksilöllisesti ja laadukkuudesta (palvelu, tuotteet, prosessit). Nykyään paljon julkisuudessakin olevaan asiakasonnellisuuteen liitetään useimmiten asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, hyvä tilannetaju ja elämyksellisyys.